יום ראשון, 24 בנובמבר 2013

סליחה

אני מצטער שלא הדקני מודעות ארבה מאוד זמן אני מפתיח שכל הקודים אני שהיו אני יהדקן

תודה מי דור עוז
בי בי