יום שני, 19 בנובמבר 2012

הודעה מי ארברת

אני כיבלתי הודעה מי ארברת ההודעה היא

קלאב הפינגווין הוא לא יותר!Epf לסיום! מיום זה ואילך, אני אחראי! ואין שום דבר שתוכל לעשות כדי לעצור אותי! MWAHAHA!

דוט ניחטפה

דוט היא מפורסמת בלי בול ובלי רקה לפני כמה זמן גרי נחתף דוט באה לאציל אותו ארברת בה מהחורה וחתף אותה